Akademik Süreç

İncek İngiliz Kültür  İlkokulu’nda;

• Akademik Başarı

• Düşünme Becerisini Kazandırılması

• Tam zamanlı İngilizce ve İspanyolca Yabancı Dil Programı

Bilingual( Çift Dil Eğitimi), Avrupa Dil Pasaportu ve Çift Diploma imakanı

• Yetenek Temelli Eğitim Modülü ve Bilim, Sanat ve Spor Faaliyetleri

• 9 Tip Mizaç Modeli ve PDR Servisi

• Öğrenen Okul Felsefesi ile eklektik öğrenme sistematiği

• Ödev-Etüt Saati

• Veliler ile Sıkı Bir İşbirliği, eğitim sürecini oluşturan ana unsurlardır.

Akademik Başarı

İncek İngiliz Kültür Kolejinde çocuklarımız, eğitimlerinin ilk yıllarında, 9 Tip mizaç modeli ve Yetenek temelli Eğitim modülüne uygun uygun olarak, kendi istek ve becerileri doğrultusunda, ilgi duydukları alanda, eğitim-öğretim hayatlarını sürdürme fırsatını bulacaklardır.Bu anlamda okulumuzda alacakları kaliteli öğrenme metodları sayesinde pek çok alanda becerileri gelişecek ve yetenekli olduğu alanlar ortaya çıkarılacak, böylelikle orantılı olarak temel derslerdeki başarı oranları artacaktır.

 Bu anlamda Okulumuzda Öğrencilerimiz;

Sözel Becerilerini geliştirmek için; Okuma, dinleme ve anlatım etkinliklerine yönelik çalışmalar gerçekleştirecek grup ya da bireysel sunum, gösterim, etkinlik vb. faaliyetlere katılacaklar.

Düşünme becerilerini geliştirmek için;Stratejiler yaratma, olayları örüntüleme ve zamana uyarlanma becerileri kazanacaklar.

Psiko- motor (bedensel) becerilerini geliştirmek için;Ürün tasarlama, modeller yaratma, spor faaliyetleri ile beden ve hareket disiplini sağlama, olaylara dans ve koreografiler uyarlama, materyaller kullanma vb. yetisi edinecekler.

Görsel becerilerini geliştirmek için ;Sanat yapıtları yaratma, duvar resimleri tasarlama ve grafik kullanma farklılıklarınıyakalayacaklar,

Ritim becerilerini geliştirmek için; Müzikal destek ( drama, dans ve enstrüman eğitimi desteği ) ile sunular yapmayı kavrayacaklar.

Sosyal becerilerini geliştirmek için ;Gruplar halinde işbirliği içerisinde ya da bireysel olarak bilim, sanat ve spor alanlarında çalışmalar yapacak, sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılacaklar.

Bireysel becerileri geliştirmek için ;Okulumuzun tüm öğrenme süreçlerine aktif olarak dahil olup gözetilerekbetimleme, yargılama, amacı açıklama ve dönüt alma gibi kazanımlar elde edecekler.

Düşünme Becerisi Kazandırılması

Düşünme; gözlem, tecrübe, sezgi, akıl yürütme ve diğer yollarla elde edilen bilgiyi   kavramsallaştırma, uygulama, analiz ve değerlendirmenin disipline edilmiş şeklidir. Düşünme “mevcut bilgilerden bir sonuca ulaşma” ve “eldeki bilgilerin ötesine gitme” şeklinde de tanımlanabilir.

• Eleştirel düşünme,

• Problem çözme,

• Bilimsel düşünme,

• Analitik düşünme,

Okulumuzda öğrencilerimize kazandırılan düşünme becerileri; merak etme, sorgulama, gözlem ve araştırma yapma, yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme gibi becerilerini geliştirerek, bilimsel düşünme yetenekleri artırır.

Ödev – Etüt Saati

İlköğretim öğrencilerimiz ödevlerini ve konu eksiklerini her gün belirlenen saatlerde öğretmenleri eşliğinde okulumuzda tamamlamaktadırlar. Ödev yaparkenöğrencinin destek ihtiyacı öğretmen tarafından giderilerek; yakındantakip edilmektedir. Amacımız öğrencilerimizin öğrenme eksikleri gidermek ve yanlış bilgilerin yerleşmesiönlemektir.

Veliler İle Sıkı Bir İşbirliği

Okulumuzda velilerimiz öğrenmenin bir parçası olarak kabul edilir. Bu anlamda dönem başı ve dönem sonu yapılan rutin veli toplantılarının yanı sıra öğrenciye özel olarak yapılan analizler, veliler ile düzenli olarak paylaşılarak öğrencinin birebir kontrolü ve gelişimi sağlanmaktadır.

 

ERKEN KAYIT FIRSATINI KAÇIRMAYIN !

Erken Kayıt fırsatları hakkında detaylı bilgi almak için iletişim bilgilerinizi gönderin, en kısa sürede size ulaşalım.