Akademik Süreç

 

İncek İngiliz Kültür  Ortaokulunda;

• Akademik Başarı için;

Seviye Sınıfları

   Teke tek Dersler

   Düzenli Öğrenme Süreci Kontrolü

• Tam zamanlı İngilizce ve İspanyolca Yabancı Dil Programı

Bilingual( Çift Dil Eğitimi), Avrupa Dil Pasaportu ve Çift Diploma imakanı

• Yetenek Temelli Eğitim Modülü ve Bilim, Sanat ve Spor Faaliyetleri

• 9 Tip Mizaç Modeli ve PDR Servisi

• Öğrenen Okul Felsefesi ile eklektik öğrenme sistematiği

• Ödev-Etüt Saati

• Veliler ile Sıkı Bir İşbirliği, eğitim sürecini oluşturan ana unsurlardır.

Eğitim-Öğretim sürecinin temel geçiş dönemini kapsayanilköğretimin ikinci kademesi olan ortaokul bölümümüzü,öğrencilerimiz için tüm detayları düşünerek tasarladık.

İncek İngiliz Kültür Kolejindeortaokulu öğrencilerimizin sağlıklı bir gelişim göstermeleriamacıyla edindirilmesi planlanan hedefleri doğrudanakademik başarının sağlanması ile ilişkilendirerek, bu süreci birlikte değerlendiriyoruz.

Ortaokul bölümünde öğrencilerin Matematik, Fen Bilgisi, Yabancı Dil ve SosyalBilgiler derslerinde edinecekleri temel öğrenmeler, lise dönemine gelindiğindeoluşturulacak yeni konulara sağlıklı bir zemin oluşturacaktır. Bu yüzden ortaokuldaakademik alanda yaşanacak başarısızlıkların ilerleyen eğitim süreçlerindezor telafi edilebileceği gerçeği, sürecin doğru yönetilmesi konusunda bizleri daha da hassas davranmaya itmektedir.

Seviye Sınıfları

Okulumuzda öğrenciler dönem başında uygulanan düzey belirleme sonuçlarına göre gruplandırılır ve homojen sınıflarda eğitim hayatlarına devam ederler. Bu uygulama öğrenciler arasındaki pozitif rekabet ortamının gelişmesini sağlar ve başarıyı tetikler.

Teke Tek dersler

Öğretmen görüşleri ve öğrenci takip sistemi ile birlikte hareket edilerek öğrencinin destek

alması gereken konular belirlenir. Özel derslik bölümlerimizde uzman öğretmenimiz ve öğrencimizin katılımı ile gerçekleşir.

Düzenli Öğrenme Süreci Kontrolü

Okullarımızda periyodik olarak uygulanacak tarama ve deneme sınavları ile öğrenme sürecinin

kontrolü sağlanırken, diğer bir taraftan Öğrenci Takip Birimi ile bireysel öğrenme farklılıklarının

tespiti ve acil eylem planlarının oluşturulma süreci uygulanır.

Gün sonu uygulanan ödev takip saatleriyle öğrencinin bireysel çalışma alanları öğretmen kontrolünde geliştirilir, hafta sonu etkinlik çalışmaları ile üzerinden yapılacak tekrarlarla eksik öğrenmeler giderilmiş olur.

Ödev – Etüt Saati

Öğrencilerimiz ödevlerini ve konu eksiklerini her gün belirlenen saatlerde öğretmenleri eşliğinde okulumuzda tamamlamaktadırlar. Ödev yaparken öğrencinin destek ihtiyacı öğretmen tarafından giderilerek; yakından takip edilmektedir. Amacımız öğrencilerimizin öğrenme eksikleri gidermek ve yanlış bilgilerin yerleşmesi önlemektir.

Veliler İle Sıkı Bir İşbirliği

Okulumuzda velilerimiz öğrenmenin bir parçası olarak kabul edilir. Bu anlamda dönem başı ve dönem sonu yapılan rutin veli toplantılarının yanı sıra öğrenciye özel olarak yapılan analizler, veliler ile düzenli olarak paylaşılarak öğrencinin birebir kontrolü ve gelişimi sağlanmaktadır.

ERKEN KAYIT FIRSATINI KAÇIRMAYIN !

Erken Kayıt fırsatları hakkında detaylı bilgi almak için iletişim bilgilerinizi gönderin, en kısa sürede size ulaşalım.