Eğitim Anlayışı

 

 • Okulumuzda eğitimin çıktıları öğrenci üzerinden kontrol edilir. Dolayısıyla öğrencideki her türlü değişimin, değişim olmadan önceki durum ile değişimin gerçekleştiği durum arasındaki farkın belirlenmesini gerektirir. Eğitim anlayışımız eğitimin bu ölçümü gerçekleştirecek biçimde tasarlanması, ölçüm işlemlerinin düzenli olarak kaydedilmesi, gerektiğinde sunulması sistematiğine dayanır.
 • Eğitim, sadece akademik başarı demek değildir; akademik başarının (matematik, fen okuryazarlığı ve okuma-yazma becerileri) temelinin sosyal, kültürel ve bedensel gelişmelerle bir bütün oluşturduğuna inanılır.
 • Okulumuzda bilgi toplumunun yeni eğitim paradigmaları olan bireysel araştırma, çıraklık, ekiple öğrenme, rehber olan öğretmen, hızlı değişen esnek içerik ile örtüşen bir eğitim anlayışı benimsenmiştir.
 • Öğrencilerimizin istenilen boyutlarda değişim ve gelişimlerinin gerçekleştirilmesi için onlara etki eden tüm değişkenlerin sürece dâhil edilmesi ve kontrol altına alınması gerekmektedir. Bu kapsamda, okul aile işbirliği sağlanarak okulumuzda kurguladığımız eğitimin mümkün olduğu sürece aile içinde sürekli vurgulanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması aile eğitimlerinin gerçekleştirilmesi eğitim anlayışının temel noktalarından birisidir.
 • Her yaş gurubundaki öğrencilerimizin demokratik bir alt yapıda yetişmesi ve onların demokrasi yolculuğunda birer nefer olması en önemli amaçlarımız arasındadır. Bunun gerçekleşmesi için tüm uygulamalarımızın bu amaçla tutarlı bir biçimde gerçekleştirilmesi gerekir.

Bu nedenle;

 • İncek İngiliz Kültür okullarında yaşantılar, öğretmen ve öğrencinin eşit haklara sahip olduğu temel anlayışına dayanır. Ancak böyle olduğunda “bize emanet edilmiş çocukların” demokrasi bilinci ve birey olma kişiliğinin gelişimine en fazla katkıda bulunulmuş olunur.
 • Çocuklarımız her uygulamanın nedenidir. Yapılan her etkinlik, geliştirilen ve getirilen her materyal sadece onlar öğrenmelerini gerçekleştirsin ve kişiliklerini bulsunlar diyedir.
 • Okulumuzda çocuklar, toplumun etkin ve yetkin birer ferdi olsun diye odağa alınmıştır. Bunun anlamı şudur: okuldaki her uygulamada çocukların öğreneceği bir şeyler vardır anlayışı ile hareket edilir.
 • Eğitim yaşamdır, yaşama hazırlık değildir. Dersler amaç değil birer araçtır. Öğrenciler yaşamın içinde ne varsa okul ortamı içinde en doğrusunu görebilmeli ve tanıyabilmeli, doğru olana karar verebilmeli; böylece kendini tanıyabilmeli ve inisiyatif alabilmelidir.
 • Çocuklar farklı boy, şekil, renk, cinsiyet ve kişiliklere sahiptir. Hepsinin farklı ilgi alanları, öğrenme türleri, yetenek düzeyleri, gelişim evreleri, öz geçmişleri, güçlü ve zayıf yanları vardır. Bu farklılıkların birer zenginlik olduğu bilinciyle farklılıkların değerini ortaya çıkaracak eğitim fırsatlarını bulmak çocukların en temel hakkıdır.
 • Okul kuralları çocukların toplumdaki kuralların bilincine ve önemine varmaları için oluşturulmuş düzen sağlayıcılardır. Çocuklar, bu kuralların kendi özgürlük alanları için gerekli olduğunun, kuralların altında yatan gerçek nedenleri bilmeleri gerektiğinin bilincindedir. Kurallara körü körüne uymalarını beklemek temel anlayışla çelişir. Ancak kurallara uygun hareket etmenin ortak yaşam ve demokratik alanlarının devamı açısından önemli olduğuna inanır.
ERKEN KAYIT FIRSATINI KAÇIRMAYIN !

Erken Kayıt fırsatları hakkında detaylı bilgi almak için iletişim bilgilerinizi gönderin, en kısa sürede size ulaşalım.