Eğitim Programlarımız

Okul Öncesi Eğitim Programlarımızın Temel Özellikleri:

İncek İngiliz Kültür Okulları’nda Milli Eğitim Bakanlığı’nın temel hedefleri doğrultusunda hazırladığımız eğitim programlarımızda;

Çocuklarımızı Merkeze alırız

Bu anlamda öğrencilerimize öğrenme sürecinde özgürlük tanımaktayız. Bu şekildeokula, öğrenme ve araştırarak keşfetme sürecine karşı olumlu davranışlar, tutum ve beceriler kazanmalarını hedefleriz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin, sorgulamalarına, plan yapmalarına, düzenlemelerine, araştırmalarına, tartışmalarına olanak verir. Böylece kendilerini tanıma, olumlu benlik algısı geliştirmelerine ve kedilerini değerleri hissetmelerine, yaşıt ve öğretmenleri ile etkileşime girebilmelerine, üretken bireyler olarak yetiştirilmesine olanak verilmektedir.

Esnek, Sarmal, Eklektik ve Dengeli Öğrenme Sistemi Uygularız

Programlarımız özgürlükçü olduğu kadar ortaya çıkabilecek günlük ve anlık değişimlere göre planlanabilir nitelikte ve bireyselleştirmeye uygun şekilde esnektir. Öğrenmenin kalıcı olabilmesi için kazanımların, ihtiyaç halinde farklı etkinlikler,materyaller vb. aracılığı ile tekrarlanmaktadır. Bu sebeplesarmal bir nitelik taşımaktadır. 21. yy.’ın gereksinim duyduğu bireyi yetiştirmek, bir yandan da ulusal değerleri kazandırmak amacı ile farklı yaklaşımlar, teknikler ve öğrenme modelleri okulumuzdaetkin şekilde uygulanmaktadır. Bu anlamda okulumuz uluslararası eğitim sistemlerinde de uygulanan eklektik bir eğitim sistemini benimsemektedir. Çok yönlü gelişimi desteklediğimiz için, hedeflediğimiz tüm tutum ve davranışlar doğrultusunda değişken etkinlikler (hareketli, pasif, oyun, fen, matematik, Türkçe vb.), farklı etkinlik alanları (iç mekan, dış mekan), farklı çalışma şekilleri (küçük ya da büyük grup, bireysel), farklı sürelerin öğrenim sürecinde dengeli bir şekilde dağılmasını önemsemekteyiz.

Keşfederek Öğrenme ve Oyun Önceliğimizdir

Bize göre oyun ve keşfetme bir çocuğun işidir. Çocuklar kendini, çevresini, içinde yaşadığı dünyaya karşı tüm değerlerini oyun aracılığı keşfeder. Bilişsel, sosyal, duygusal, psiko-motor ve dil gelişimlerine dair pek çok kazanımı bu şekilde elde ederler. Bu şekilde ezbere dayalı öğrenme yerine nitelikli ve anlamlı öğrenme gerçeklemiş olur.

Yaratıcılığın Geliştirilmesini ve Öğrenme Merkezlerini Önemsemekteyiz

Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını önemsiyor, kendilerini özgün bir şekilde gerçekleştirmelerini destekliyoruz. Bu sebeple okul içerisinde ve çevresinde Bilim, Sanat ve Spor alanlarında öğrencilerimizin bireysel farklıklarına hitap edecek ve yaratıcılıklarını arttıracak şekilde sınıflar, salonla, ilgi alanları ve istasyonlar oluşturduk. Aynı zamanda okul dışı sergi, konser, aktivite vb. etkinlikler ile eğitim programlarımızı zenginleştirmekteyiz.

Rehberlik Hizmetleri, Aile Eğitimi ve Katılımı Vazgeçilmezimizdir

Öğrenmenin ailede başladığı düşünüldüğünde, ortak değerimiz olan çocuklarımızın bilgi, beceri ve tutumlarında kalıcılığı sağlamak, ortak bir tutum geliştirmek amacı ile aile eğitimi ve katılımlarının önemli olduğunu düşünmekteyiz. Çocuklarımızın gelişiminde okul içerisinde etkin şekilde hizmette bulunan PDR servisimiz bu amaçlar doğrultusunda aile eğitimlerine önem vermekte ve çalışmalar yapmaktadır. Öğrencilerimizin olumlu tutumlar ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmesinde önemli olduğunu düşündüğümüz ailelerimiz ile birlikte gerçekleştirilen etkinlik programlarımız ile öğrenme sürecimizi desteklemekteyiz.

ERKEN KAYIT FIRSATINI KAÇIRMAYIN !

Erken Kayıt fırsatları hakkında detaylı bilgi almak için iletişim bilgilerinizi gönderin, en kısa sürede size ulaşalım.