Neden Biz?

Bizler O’nun hayallerini gerçekleştirmek, geleceğine ışık tutmak için varız.’

  • Sevgi dolu ve güvenilir bir ortam

  • Güvenlik, sağlık, beslenme gibi çocukların en temel gereksinimlerini ön planda tutmanın öğrenmenin vazgeçilmez bir parçası olduğuna inanan yönetim anlayışı

· En çok tavsiye edilen ve öğrenmede en etkili modellerden biri olan Bilingual Eğitim Sistemini temel alan Yabancı Dil Eğitimi ile tüm derslerde zaman sınırlaması olmadan gün boyunca iki öğretmen ile iki farklı dilde, eş zamanlı uygulanan kalıcı dil öğrenimi

  • Doğuştan meraklı, hayal kuran, kaşif çocuklarımızın ilgi ve becerilerine saygı duyan ve üretken bireyler yetiştirmeyi hedefleyen ‘Yetenek Temelli Eğitim Modülü’ (YETEM) uygulaması

  • Öğrenmenin tek bir yöntem, bir sınıf, bir ders ve bir öğretmenden fazlası olduğuna inanan, öğrenmeyi sınıfın dışına taşıran, okulun, çevrenin ve hatta dünyanın her bir metrekaresinin öğrenmeye hizmet ettiğine inanan, geleneklerin dışında, birden fazla öğrenme metodunun kullanıldığı özgürlükçü ama kurallı, farklılıklara açık, çocuğa özgü ve çocuk ruhlu çok yönlü eğitim anlayışı

  • Öğrencilerin rehberliğinde, farklılıklara ve farklı metodlara yer veren, alternatif ve eklektik bir eğitim yaklaşımı ile sürekli kendini yineleyen ve geliştiren Öğrenen Okul Sistemi

  • Her aşamada gelişimlerini gözlemleyerek destekleyen ve yön veren eğitim yaklaşımını temel alan PDR servisi

  • Her çocuğun parmak izi kadar eşsiz olduğuna inanan çağdaş öğretim programları

  • Çocuklarımızın merak duygusunu, keşfetme tutkusunu ve hayal dünyalarını en üst düzeyde gelişmesine imkan veren interaktif öğrenme uygulamaları

  • Erken yaştan itibaren aldıkları eğitim ile eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal alanlardaki tercilerini doğru bir şekilde gerçekleştirebilen mutlu bireyler

ERKEN KAYIT FIRSATINI KAÇIRMAYIN !

Erken Kayıt fırsatları hakkında detaylı bilgi almak için iletişim bilgilerinizi gönderin, en kısa sürede size ulaşalım.