Yönetim Anlayışı

 • Okulumuzda değişim üst yönetimden başlar.
 • Okulumuzda temel yapı, çalışanların ön plana alınması ve dürüstlüktür; insan değerlidir.
 • Okulumuz çalışanları ile birlikte yönetim felsefesini sürekli gözden geçirir.
 • Okul liderleri felsefemizin uygulanmasını kolaylaştırır; sapmaları düzeltir ve sürecin geliştirilmesine katkıda bulunur.
 • Yönetim, karar alma sürecinde farklı bakış açılarına sahip kişilerin alternatifleri değerlendirir. Eğitim ortamının paydaşı olan veli ve öğrenciler sürece dâhil edilir. Karar alma ve uygulama aşamasının tarafı olarak okul yönetimine katılır.
 • Yönetim, planlanan işi yapacak insan kaynağını belirler, görev tanımlarını yapar, görevleri ehli olan kişilere verir.
 • Yönetim, süreçte yer alan kişiler ve birimler arasında iletişimi sağlar.
 • Yönetim, uygulamaların nasıl ve hangi ölçütlere göre değerlendirileceğini belirler.
 • Yönetim, planlamalarını amaçlara uygunluk, bütünlük, ölçülebilirlik, geliştirilebilirlik, süreklilik, güvenirlik, yalınlık ve tutumluluk ilkeleri ile yapar.
 • Yönetim, çalışanların beceri ve yeteneklerini geliştirme anlayışı ile hareket eder. İhtiyaç duyulan değişim ve gelişim için eğitim ortamları ve olanakları sunar. Okulumuzdaki çalışanların daha verimli olmaları ve çalışma heyecanlarını yitirmemeleri için mesleki kariyerlerindeki gelişimleri sağlanır ve genişletir.
 • Yönetim çalışanlarını örgütleme sürecinde iş bölümü yapılması, bölünen işlerin uzmanlaşmış birimlere verilmesi, sorumlulukların yetkilendirilmesi, yetkinin kademeleştirilmesiyle hiyerarşik düzenin kurulmasını sağlar. Okulumuzda tüm seviyede çalışanların bütünleşmeleri söz konusudur.
 • Okulumuzda tüm ekipler ve çalışanlar belirlenen organizasyon şemasına bağlı kalarak ortak yaşam kurallarına ve yayınlanan kurumsal prosedürlere uygun olarak faaliyet yürütür.
 • İstihdam konusunda istikrarlı kararlar alır ve uygular. Çalışanların devamlılığı esastır; çalışan bağlılığına önem verir.
 • Okulumuzda tüm görevlendirmeler ve iş paylaşımları yazı ile aktarılır. Tüm iş akışı yazı yolu ile geri bildirilir.
 • Okulumuzda birlikte öğrenme; öğrenen organizasyon mantığı ile hareket etme; sürekli öğrenme ve sürekli iyileşme kültürü hâkimdir. Tüm çalışanlarımız oluşturulan sistemin önemli bir parçası olarak, gerekli olan temel ve alan eğitimlerinden geçerler. Süreç içerisinde ortaya çıkan aksaklıkların çözümünde, çeşitli alanlarda yetiştirme ve geliştirme ihtiyaçlarını karşılamada eğitim en fazla tercih edilen araç olarak benimsenmiştir. Diğer deyişle sürekli eğitim ve eğitimin kurumsallaşması temel ilke olarak benimsenmiştir.
ERKEN KAYIT FIRSATINI KAÇIRMAYIN !

Erken Kayıt fırsatları hakkında detaylı bilgi almak için iletişim bilgilerinizi gönderin, en kısa sürede size ulaşalım.